Bangkok Bus Icon

Soi Sahaasia

Name of Station: Soi Sahaasia
Connecting Lines 167Name in Thai: ซอยสหเอเชีย
From Soi Sahaasia to:

To Soi Sahaasia from: