ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Transit Bangkok

TransitBangkokเป็นเว็บไซด์ท่ีครอบคลุมการเดินทางทุกประเภทสำหรับค้นหาการคมนาคมในกรุงเทพมหานครฯที่ได้รวบรวมรถขนส่งประจำทาง, รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที, รถไฟฟ้าบีทีเอส, เรือด่วนเจ้าพระยาและเรือโดยสารคลองแสนแสบเข้าไว้ด้วยกัน โดยจะแสดงค่าโดยสาร,เวลาเดินรถ, ดาวน์โหลดแผนท่ีรถประจำและหมวดสถานีต่าง ๆ Transit Bangkok แนะนำการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่สะดวกที่สุดวิธีค้นหา: พิมพ์ชื่อของสถานที่ณที่อยู่และจุดหมายปลายทางในกล่องสี่เหลี่ยมที่เห็นหรือสถานที่ในแผนที่ด้านล่าง เพื่อเลือกจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง จากนั้นเลือกปุ่ม “ค้นหาการเดินทาง” ไม่พบสถานที่ที่ค้นหา แจ้งสถานที่เพิ่มเติมที่ต้องการ