Bangkok Bus Icon

Soi Santi Kham ( Tho Nakhon Luang Thai ) , Soi 74

Name of Station: Soi Santi Kham ( Tho Nakhon Luang Thai ) , Soi 74
Connecting Lines 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536Name in Thai: ซอยสันติคาม(ธ.นครหลวงไทย)
From Soi Santi Kham ( Tho Nakhon Luang Thai ) , Soi 74 to:

To Soi Santi Kham ( Tho Nakhon Luang Thai ) , Soi 74 from: