Bangkok Bus Icon

Soi Santi Kham ( Sukhumvit 109)

Name of Station: Soi Santi Kham ( Sukhumvit 109)
Connecting Lines 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536Name in Thai: ซอยสันติคาม(สุขุมวิท109)
From Soi Santi Kham ( Sukhumvit 109) to:

To Soi Santi Kham ( Sukhumvit 109) from: