Bangkok Bus Icon

Soi Pracha Naruemit

Name of Station: Soi Pracha Naruemit
Connecting Lines 16, 30, 50, 65, 97, 505Name in Thai: ตรงข้ามตลาดเตาปูน
From Soi Pracha Naruemit to:

To Soi Pracha Naruemit from: