Bangkok Bus Icon

Si Khema Market (Outbound)

Name of Station: Si Khema Market (Outbound)
Connecting Lines 32, 33, 49, 64, 90, 117Name in Thai: ตลาดศรีเขมา(ขาออก)
From Si Khema Market (Outbound) to:

To Si Khema Market (Outbound) from: