Bangkok Bus Icon

Satrawadee School (Soi Sala Ton Chan)

Name of Station: Satrawadee School (Soi Sala Ton Chan)
Connecting Lines 710Name in Thai: โรงเรียนสทราวดี(ซอยศาลาต้นจันทร์)
From Satrawadee School (Soi Sala Ton Chan) to:

To Satrawadee School (Soi Sala Ton Chan) from: