Bangkok MRT Icon

ตลาดบางใหญ่

ชื่อของสถานี: ตลาดบางใหญ่
สถานีต่อ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ใกล้กับ
บิ๊กคิงส์,ตรงข้ามหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์: 127, 134, 177, 516
หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์: 127, 134, 177, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Talad Bang Yai
ไปถึง ตลาดบางใหญ่ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดบางใหญ่ ไปถึง: