Bangkok Bus Icon

ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาเข้า)

ชื่อของสถานี: ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาเข้า)
สถานีต่อ 156ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Dai Na Sati (Thanon Lad Phrao Inbound)
ไปถึง ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาเข้า) ไปถึง: