Bangkok Bus Icon

ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาออก)

ชื่อของสถานี: ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาออก)
สถานีต่อ 156ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Dai Na Sati (Thanon Lad Phrao Outbound)
ไปถึง ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ ไดนาสติ้(ถนนลาดพร้าวขาออก) ไปถึง: