Bangkok Bus Icon

ใต้สะพานพระราม7(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: ใต้สะพานพระราม7(ขาเข้า)
สถานีต่อ 32, 33, 64, 90, 117, 170, 203, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rama 7 Bridge (Inbound)
ไปถึง ใต้สะพานพระราม7(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ ใต้สะพานพระราม7(ขาเข้า) ไปถึง: