Bangkok Bus Icon

โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

ชื่อของสถานี: โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
สถานีต่อ 525ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Surao Sansab School
ไปถึง โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ไปถึง: