Bangkok Bus Icon

โรงเรียนพาณิชยการมีนบุรี

ชื่อของสถานี: โรงเรียนพาณิชยการมีนบุรี
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pha Nitchaya Kan Min Buri
ไปถึง โรงเรียนพาณิชยการมีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนพาณิชยการมีนบุรี ไปถึง: