Bangkok Bus Icon

แยกสี่พระยา

ชื่อของสถานี: แยกสี่พระยา
สถานีต่อ 36, 45, 93, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Si Phraya Intersection
ไปถึง แยกสี่พระยา จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกสี่พระยา ไปถึง: