Bangkok Bus Icon

แยกสาทร(สมเด็จพระเจ้าตากสิน7)

ชื่อของสถานี: แยกสาทร(สมเด็จพระเจ้าตากสิน7)
สถานีต่อ 3, 21, 85, 105, 120ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sathon Intersection (Somdet Phra Chao Taksin 7)
ไปถึง แยกสาทร(สมเด็จพระเจ้าตากสิน7) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกสาทร(สมเด็จพระเจ้าตากสิน7) ไปถึง: