Bangkok Bus Icon

แยกวุฒากาศ,ตรงข้ามโรงเรียนพรประสาทวิทยา

ชื่อของสถานี: แยกวุฒากาศ,ตรงข้ามโรงเรียนพรประสาทวิทยา
สถานีต่อ 4, 9, 43, 111ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongrian Phon Prasat Witthaya
ไปถึง แยกวุฒากาศ,ตรงข้ามโรงเรียนพรประสาทวิทยา จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกวุฒากาศ,ตรงข้ามโรงเรียนพรประสาทวิทยา ไปถึง: