Bangkok Bus Icon

แยกประดิพัทธ์

ชื่อของสถานี: แยกประดิพัทธ์
สถานีต่อ 3, 52, 117, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pradiphat Intersection
ไปถึง แยกประดิพัทธ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกประดิพัทธ์ ไปถึง: