Bangkok Bus Icon

แยกนิด้า(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกนิด้า(ขาเข้า)
สถานีต่อ 27, 60, 71, 151, 501, 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Yaek Nida
ไปถึง แยกนิด้า(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกนิด้า(ขาเข้า) ไปถึง: