Bangkok Bus Icon

แยกซังฮี้

ชื่อของสถานี: แยกซังฮี้
สถานีต่อ 18, 28, 108, 125, 539, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sanghi Intersection
ไปถึง แยกซังฮี้ จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกซังฮี้ ไปถึง: