Bangkok Bus Icon

แยกคอกวัวตรงข้ามกองสลาก

ชื่อของสถานี: แยกคอกวัวตรงข้ามกองสลาก
สถานีต่อ 2, 3, 6, 9, 15, 30, 32, 35, 42, 44, 47, 59, 60, 68, 70, 79, 80, 124, 127, 157, 171, 183, 203, 503, 509, 511, 516, 556, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Khok Wua Intersection Opposite Lottery
ไปถึง แยกคอกวัวตรงข้ามกองสลาก จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกคอกวัวตรงข้ามกองสลาก ไปถึง: