Bangkok Bus Icon

เสาชิงช้า

ชื่อของสถานี: เสาชิงช้า
สถานีต่อ 12, 35, 42ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sao Chingcha
ไปถึง เสาชิงช้า จากสถานที่:

จากสถานที่ เสาชิงช้า ไปถึง: