Bangkok Bus Icon

เพนนินซูล่าพลาซ่า

ชื่อของสถานี: เพนนินซูล่าพลาซ่า
สถานีต่อ A3, 13, 14, 15, 17, 74, 76, 77, 504, 505, 514ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Peninsula Plaza
ไปถึง เพนนินซูล่าพลาซ่า จากสถานที่:

จากสถานที่ เพนนินซูล่าพลาซ่า ไปถึง: