Bangkok Bus Icon

เขตคลองสามวา

ชื่อของสถานี: เขตคลองสามวา
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Khlong Sam Wa District
ไปถึง เขตคลองสามวา จากสถานที่:

จากสถานที่ เขตคลองสามวา ไปถึง: