Bangkok Bus Icon

หมู่บ้านเขมรัฐ(ซอยบางกอกน้อย-นครชัยศรี)

ชื่อของสถานี: หมู่บ้านเขมรัฐ(ซอยบางกอกน้อย-นครชัยศรี)
สถานีต่อ 79, 123, 124, 125, 146, 149, 170, 183, 539, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Muban Khema Rat
ไปถึง หมู่บ้านเขมรัฐ(ซอยบางกอกน้อย-นครชัยศรี) จากสถานที่:

จากสถานที่ หมู่บ้านเขมรัฐ(ซอยบางกอกน้อย-นครชัยศรี) ไปถึง: