Bangkok Bus Icon

สวิตบาร์

ชื่อของสถานี: สวิตบาร์
สถานีต่อ 30, 32, 33, 64, 65, 90, 97, 117, 203, 543ก, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sawit Ba
ไปถึง สวิตบาร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ สวิตบาร์ ไปถึง: