Bangkok Bus Icon

สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี32)

ชื่อของสถานี: สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี32)
สถานีต่อ 18, 28, 108, 125, 515, 539ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chitralada Palace (Opposite Ratchawithi 32)
ไปถึง สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี32) จากสถานที่:

จากสถานที่ สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี32) ไปถึง: