Bangkok Bus Icon

สภาทนายความ

ชื่อของสถานี: สภาทนายความ
สถานีต่อ S1, 44, 70, 157, 171, 183, 503, 509ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Ratcha Natda Ram
ไปถึง สภาทนายความ จากสถานที่:

จากสถานที่ สภาทนายความ ไปถึง: