Bangkok Bus Icon

สถานีตำรวจลุมพินี

ชื่อของสถานี: สถานีตำรวจลุมพินี
สถานีต่อ 13ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lumpinee Police Station
ไปถึง สถานีตำรวจลุมพินี จากสถานที่:

จากสถานที่ สถานีตำรวจลุมพินี ไปถึง: