Bangkok Bus Icon

ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ

ชื่อของสถานี: ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ
สถานีต่อ 7, 80, 81, 84, 91, 101, 157, 165, 171, 189, 509, 547, 80ก, 84ก, 91ก

ใกล้กับ
เพชรเกษม 48: รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Khundan Chaoporsua Shrine
ไปถึง ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ จากสถานที่:

จากสถานที่ ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ ไปถึง: