Bangkok Bus Icon

วัดไผ่ตัน

ชื่อของสถานี: วัดไผ่ตัน
สถานีต่อ A2, 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 108, 157, 502, 503, 509, 510, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Phaiton
ไปถึง วัดไผ่ตัน จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดไผ่ตัน ไปถึง: