Bangkok Bus Icon

พาต้าปิ่นเกล้า

ชื่อของสถานี: พาต้าปิ่นเกล้า
สถานีต่อ 30, 35, 42, 68, 79, 80, 123, 124, 127, 146, 149, 171, 177, 183, 203, 507, 509, 511, 516, 556, 710, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pata Pinklao
ไปถึง พาต้าปิ่นเกล้า จากสถานที่:

จากสถานที่ พาต้าปิ่นเกล้า ไปถึง: