Bangkok Bus Icon

พรานนกพลาซ่า

ชื่อของสถานี: พรานนกพลาซ่า
สถานีต่อ 40, 81, 91, 157ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Phran Nok Plaza
ไปถึง พรานนกพลาซ่า จากสถานที่:

จากสถานที่ พรานนกพลาซ่า ไปถึง: