Bangkok Bus Icon

ปากซอยถนนสามวา

ชื่อของสถานี: ปากซอยถนนสามวา
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pak Soi Thanon Sam Wa
ไปถึง ปากซอยถนนสามวา จากสถานที่:

จากสถานที่ ปากซอยถนนสามวา ไปถึง: