Bangkok Bus Icon

ธนาคารกรุงเทพประชาอุทิศ(ขาออก)

ชื่อของสถานี: ธนาคารกรุงเทพประชาอุทิศ(ขาออก)
สถานีต่อ 75, 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bangkok Bank Branch Prachauthit
ไปถึง ธนาคารกรุงเทพประชาอุทิศ(ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ ธนาคารกรุงเทพประชาอุทิศ(ขาออก) ไปถึง: