Bangkok Bus Icon

ตึกชิโนทัย,ตรงข้ามตลาดอโศก

ชื่อของสถานี: ตึกชิโนทัย,ตรงข้ามตลาดอโศก
สถานีต่อ 38, 136, 185ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Tuek Chi No Thai
ไปถึง ตึกชิโนทัย,ตรงข้ามตลาดอโศก จากสถานที่:

จากสถานที่ ตึกชิโนทัย,ตรงข้ามตลาดอโศก ไปถึง: