Bangkok Bus Icon

ตลาดศาลายา

ชื่อของสถานี: ตลาดศาลายา
สถานีต่อ 124, 125, 515, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Talat Sala Ya
ไปถึง ตลาดศาลายา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดศาลายา ไปถึง: