Bangkok Bus Icon

ตลาดบางขุนศรี(จรัญสนิทวงศ์35)

ชื่อของสถานี: ตลาดบางขุนศรี(จรัญสนิทวงศ์35)
สถานีต่อ 40, 42, 56, 68, 80, 108, 171, 198, 509, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bang Khun Si
ไปถึง ตลาดบางขุนศรี(จรัญสนิทวงศ์35) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดบางขุนศรี(จรัญสนิทวงศ์35) ไปถึง: