Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามไทวัสดุแยกร่มเกล้า

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามไทวัสดุแยกร่มเกล้า
สถานีต่อ 58, 113, 143, 168, 514, 519, 514 (G59E)

ใกล้กับ
ท่าเรือเขตมีนบุรี: เรือไฟฟ้าคลองแสนแสบ
มีนบุรี: สายสีชมพูชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Rung Napha 2
ไปถึง ตรงข้ามไทวัสดุแยกร่มเกล้า จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามไทวัสดุแยกร่มเกล้า ไปถึง: