Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงแรมกู๊ดอินน์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงแรมกู๊ดอินน์
สถานีต่อ 6, 17, 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Good Inn Hotel
ไปถึง ตรงข้ามโรงแรมกู๊ดอินน์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงแรมกู๊ดอินน์ ไปถึง: