Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์
สถานีต่อ 15, 47, 48, 53, 204, 508ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Watthepsirin School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์ ไปถึง: