Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
สถานีต่อ 131, 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongrian Surao Hayi Mi Na
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ไปถึง: