Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี
สถานีต่อ 3, 4, 7, 9, 21, 37, 40, 56, 82, 85, 88, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Suksanari School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี ไปถึง: