Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนวิชูทิศ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนวิชูทิศ
สถานีต่อ 12, 13, 36, 54, 117, 204, 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Wichutit School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนวิชูทิศ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนวิชูทิศ ไปถึง: