Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนวัดลานนาบุญ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนวัดลานนาบุญ
สถานีต่อ 30, 32, 33, 63, 65, 90, 97, 114, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongrian Wat Lan Na Bun
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนวัดลานนาบุญ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนวัดลานนาบุญ ไปถึง: