Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนยานเวศน์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนยานเวศน์
สถานีต่อ 35, 62ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Yanawet School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนยานเวศน์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนยานเวศน์ ไปถึง: