Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนพรสุดา,อู่สุวินทวงศ์เก่า

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนพรสุดา,อู่สุวินทวงศ์เก่า
สถานีต่อ 131, 525, 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : U Su Win Thawong
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนพรสุดา,อู่สุวินทวงศ์เก่า จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนพรสุดา,อู่สุวินทวงศ์เก่า ไปถึง: