Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนถนอมพิศ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนถนอมพิศ
สถานีต่อ 8, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 137, 145, 172, 178, 182, 191, 502, 514, 545, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lat Phrao Soi 57/1
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนถนอมพิศ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนถนอมพิศ ไปถึง: