Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย
สถานีต่อ 21ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Na Krue Noi School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ไปถึง: