Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
สถานีต่อ 17, 37, 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Ratburana Hospital
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ไปถึง: