Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลบางปะกอก3

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลบางปะกอก3
สถานีต่อ 20ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongphayaban Bang Pa Kok 3
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลบางปะกอก3 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลบางปะกอก3 ไปถึง: